Skrót alt-b włącza/wyłacza wyświetlanie logo Verovio Humdrum Viewer w nagłówku.

Skrót klawiaturowy alt-b pozwala włączyć lub wyłączyć logo “Verovio Humdrum Viewer” w lewym górnym rogu interfejsu VHV:

włącz logo
Wyświetlanie/ukrywanie logo w interfejsie VHV.

Funkcja jest przydatna w przypadku konieczności wyświetlenie długiego tytułu utworu.

Ukrywanie logo za pomocą adresu URL

Logo VHV może zostać ukryte poprzez dodanie do adresu URL &k=b:

ukrywanie logo z poziomu URLtoggling logo from URL.
Ukrywanie logo za pomocą adresu URL.

Możesz użyć ?k=b jeśli w adresie nie pojawia się już znak ?:

ukrywanie logo z URL
Ukrywanie logo przez URL gdy nie jest ładowany zestaw kompozycji.