Skrót alt-c kompiluje zastosowane filtry.

Naciśnięcie kombinacji klawiszy alt-c pozwala na zastosowanie filtrów (lub URL filters) zastosowanych do danych Humdrum w edytorze tekstowym oraz zastąpienie danych poprzez dane przefiltrowane.

Dodawanie pustej kolumny danych (spine)

Aby dodać pustą kolumnę do danych Humdrum użyj filtra extract oraz komendy alt-c. Poniższy filtr ekstrahuje wszystkie istniejące kolumny (spines) oraz dodaje pustą kolumnę na końcu:

!!!filter: extract -s 1-$,0

Znak $ oznacza ostatnią kolumnę w pliku zaś 0 oznacza pustą kolumnę.

Dane przed kompilacją filtra:

widok przed kompilacją.
Dane Humdrum przed kompilacją filtra.

Po naciśnięciu skrótu alt-c:

widok po kompilacji
Dane Humdrum po kompilacji filtra.

Linia zawierająca filtr jest zamieniona po kompilacji na !!!Xfilter: co oznacza, że filtr został zastosowany (i nie będzie użyty ponownie). Linia ta może zostać usunięta jeśli nie jest potrzebna - można też usunąć X, jeśli filtr ma zostać zastosowany ponownie.

Przykład działania filtra do transpozycji

Poniżej znajduje się przykład ilustrujący działanie filtra transpozycji:

widok przed skompilowaniem filtra transpozycji
Dane Humdrum przed skompilowaniem filtra transpozycji.

Zauważ, że zapis muzyczny wyświetlany jest w tonacji E-dur podczas gdy dane zapisane są w C-dur. Dzieje się tak ponieważ filtr jest zastosowany do danych Humdrum zanim zostaną one przekonwertowane do formatu MEI oraz wyrenderowane do obrazu SVG.

Aby zobaczyć te same dane, na podstawie których generowany jest zapis muzyczny naciśnij skrót alt-c aby skompilować filtr:

widok po kompilacji filtra tanspozycji
Dane Humdrum po skompilowaniu filtra transpozycji.

Teraz dane w edytorze tekstowym odpowiadają partyturze w edytorze graficznym.