Skrót alt-e kasuje dane w edytorze tekstowym oraz zapis w edytorze graficznym.

Naciśnięcie skrótu alt-e wykasuje dane zarówno w edytorze takstowym jak i graficznym. Skrót alt-e zastosowany, gdy edytor jest pusty pozwoli na przywrócenie danych, jeśli zostały wykasowane przypadkowo.

kasowanie danych
Kasowanie partytury z edytora VHV.

Ukrywanie przykładowej partytury w edytorze VHV za pomocą adresu URL

Przykładowa partytura, która wyświetlana jest po uruchomieniu VHV moze zostać ukryta poprzez dodanie do adresu `?k=e:

ukrywanie przykładowej partytury
Ukrywanie przykładowej partytury przez URL.