Skrót alt-f blokuje/odblokowuje dynamiczne renderowanie notacji muzycznej.

Naciśnięcie skrótu alt-f zablokuje/odblokuje automatyczne renderowanie partytury. W normalnym trybie pracy wszelkie zmiany wprowadzone w edytorze tekstowym są automatycznie renderowane do partytury. W przypadku szczególnie dużych utworów proces ten może znacznie spowolnić działanie programu (przy aktualnej architekturze). Aby przyspieszyć edycję danych w edytorze tekstowym, notacja muzyczne może zostać “zamrożona” za pomocą skrótu klawiszowego alt-f.

Podczas gdy renderowanie zostało zablokowane jakiekolwiek zmiany wprowadzone w edytorze tekstowym nie zostaną wyświetlone na partyturze. Po dokonaniu zmian w celu ich wizualizacji ponowne naciśnięcie alt-f odblokuje renderowanie a wszystkie wprowadzone zmiany zostaną wyświetlone na partyturze.

Kiedy notacja jest “zamrożona” tło partytury zmienia kolor na biały. Odblokowanie renderowania przywróci pierwotny kolor tła:

blokowanie i odblokowanie renderowania
Blokowanie i odblokowanie renderowania podczas wprowadzania zmian w edytorze tekstowym.