Skrót alt-l włącza kolorowanie warstw (layers) partytury w edytorze graficznym.

Naciśnięcie klawiszy alt-l włączy kolorowanie dodatkowych warstw w partyturze. Funkcja ta może być przydatna podczas wykonywania korekty składu nutowego, zwłaszcza w sytuacji, gdy warstwy (kolumny kodu) krzyżują się w partyturze.

kolorowanie warstw
Funkcja kolorowania dodatkowych warstw w partyturze.

Poniżej umieszczono przykład ilustrujący działanie funkcji alt-l w partyturze:

kolorowanie warstwy partytury
Wyświetlanie warstw na partyturze.