Komenda alt-m wyświetla dane w formacie MEI w edytorze tekstowym

Naciśnięcie kombinacji klawiszy alt-m zastąpi widok danych Humdrum poprzez ich wersję w formacie MEI w edytorze tekstowym. Dane w formacie MEI są używane przez edytor w celu wyświetlenia partytury w formacie obrazu SVG.

Podczas gdy dane w formacie MEI są wyświetlane w edytorze tekstowym, mogą one być dowolnie edytowane, zaś wszystkie wprowadzone zmiany zostaną wyświetlone w edytorze graficznym (na wygenerowanej partyturze). Kliknięcie na wybrany element partytury w edytorze graficznym spowoduje, że kursor w edytorze tekstowym zostanie przeniesiony do odpowiadającego mu miejsca w kodzie MEI. Należy pamiętać, że wprowadzanie zmian w edytorze graficznym nie pozwala na zmianę kodu MEI.

Możesz wrócić do pierwotnego widoku kodu Humdrum w edytorze tekstowym naciskając kombinację klawiszy alt-h. Pamiętaj jednak, że wszelkie zmiany w kodzie MEI zostaną utracone. Poniżej można zobaczyć jak wpisuje się do edytora kod Humdrum. Po naciśnięciu alt-m wyświetlane są dane MEI:

wyświetlanie danych MEI
Przełączanie edytora tekstowego do trybu MEI po wprowadzeniu danych.