Polecenie alt-p wyświetla edycję źródłową w edytorze VHV.

Dla większej części repertuaru dostępnego w VHV naciśnięcię skrótu alt-p spowoduje wyświetlenie w nowym oknie pliku PDF zawierającego edycję źródłową, która może zostać użyta w celu wykonania korekty wydania cydfrowego.

Przykładowo, kliknięcie w poniższy link:

http://verovio.humdrum.org/?file=chopin/mazurkas/mazurka67-4.krn

wyświetla poniższą partyturę cyfrową:

partytura cyfrowa
Zapis cyfrowy i wyrenderowana partytura.

Kiedy po otwarciu powyższej strony naciśnięty zostanie skrót alt-p otworzy się okno z plikiem PDF wydania źródłowego:

Skan PDF wydania źródłowego
Plik PDF skanu edycji źródłowej.

Okna edytora VHV oraz wydania źródłowego mogą zostać przeskalowane, aby ułatwić porównanie i wykonanie korekty:

edycja cyfrowa i źródłowa
Okno wydania źródłowego i edycji cyfrowej.