Skrót alt-shift-d dodaje pustą linię kodu powyżej aktualnej linii w edytorze tekstowym.

Naciśnięcie alt-shift-d doda pusty wiersz danych powyżej bieżącej linii, pod warunkiem, że bieżąca linia zawiera dane (nie jest to komentarz globalny, linia pusta lub linia interpretacji wyłącznej). Dodana linia będzie miała taką samą liczbę kolumn (spines) jak bieżąca linia.