Skrót alt-shift-i dodaje pustą linię powyżej bieżącego wiersza w edytorze tekstowym.

Naciśnięcie alt-shift-i spowoduje dodanie pustej linii danych powyżej bieżącej linii, pod warunkiem, że bieżący wiersz zawiera dane (nie jest to komentarz globalny, pusta linia). Dodana linia będzie miała taką samą liczbę kolumn jak bieżąca linia.

Po dodaniu pustego wiersza można dodać polecenia formatowania (lub dowolne inne, jak np. lokalne komentarze). Poniżej znajduje się przykład, na którym poprzez dodanie linii oraz fragmentu kodu, zmieniono klucz muzyczny:

zmiana klucza
Zmiana klucza muzycznego po wciśnięciu alt-shift-i.