Skrót alt-shift-l dodaje pustą linię komentarza lokalnego powyżej bieżącego wiersza danych.

Naciśnięcie alt-shift-l </ span> spowoduje dodanie pustej linii lokalnego komentarza nad bieżącym wierszem, pod warunkiem, że zawiera on dane (nie jest to komentarz globalny, linia pusta lub linia interpretacji wykluczającej). Dodana lokalna linia komentarza będzie miała taką samą liczbę kolumn, co bieżąca linia.

Po dodaniu pustego wiersza lokalnego komentarza można dodać polecenia formatowania (lub użyć go do tworzenia lokalnych komentarzy). Poniżej znajduje się przykład dodania tekstu w partyturze poprzez komentarz lokalny.

dodawanie komentarza formatowania
Dodawanie komentarza formatowania po naciśnięciu alt-shift-l.