Skróty alt-t/alt-T spowodują zapisanie aktualnego widoku strony lub całej partytury do pliku w formacie PDF.

Zapisywania aktualnie widocznej strony

Naciśnięcie alt-t </ span> spowoduje pobranie pliku PDF zawierającego aktualnie wyświetlaną stronę partytury. Jeśli zapis muzyczny jest szerszy niż wyższy, pobrany plik PDF będzie w formacie leżącym; w przeciwnym razie plik PDF będzie miał orientację pionową.

Pliki będą zapisywane w miejscu, w którym przeglądarka domyślnie zapisuje pobrane pliki. Poniżej demonstracja działania polecenia alt-t zapisującego plik pdf i otwarcia do w przeglądarce.

zapisywanie aktualnego widoku do pdf
Zapisywanie aktualnego widoku strony partytury do pliku PDF.

Zapisywanie całej partytury do pliku PDF

Naciśnięcie alt-shift-T pobierze plik PDF zawierajacy całą partyturę. Układ partytury z widku edytora graficznego nie zostanie w tym przypadku zachowany - nutuy zostaną wydrukowane w orientacji pionowej:

zapisywanie całej partytury do pliku PDF
Zapisywanie całej partytury do pliku PDF.