Skrót alt-u zmienia widok pomiędzy formatem TSV a CSV pliku Humdrum.

Komenda alt-u zmienia widok pomiędzy formatem TSV a CSV pliku Humdrum. Domyślnie pliki Humdrum są wyświetlane jako TSV (z tabulatorami jako separatorami kolumn):

widok TSV danych Humdrum
Dane Humdrum w widoku TSV.

Po naciśnięciu alt-u dane zostaną wyświetlone w formacie CSV:

widok CSV danych Humdrum
Dane Humdrum w widoku CSV.

Ponowne wciśnięcie kombinacji alt-u przywróci widok danych w formacie TSV.

Formularz CSV jest przydatny przy przenoszeniu danych do oprogramowania, które posiada opcję importu CSV, ale nie TSV. Ponadto format CSV jest przydatny w przypadkach, w których znak tabulatora może zostać zniekształcony, na przykład w wiadomościach e-mail.

Rekordy referencyjne (zielony tekst na powyższym rysunku) mogą zawierać tabulatory, które nie są konwertowane na przecinki podczas konwersji do formularza CSV. Dzieje się tak dlatego, że znaki te nie są integralną częścią struktury danych Humdrum. Tabulatory w komentarzach globalnych również nie zostaną zmienione z tego samego powodu.