Komenda alt-v przełącza widok pomiędzy trybem podstawowym i trybem vim.

Polecenie alt-v przełącza edytor tekstowy pomiędzy trybem vim oraz podstawowym trybem edycji.

VHV domyślnie rozpoczyna pracę w trybie prostego edytora tekstowego, co jest oznaczone za pomocą jasnożółtego tła:

podstawowy tryb edytora
Podstawowy tryb edytora tekstowego (oznaczony jasnożółtym tłem).

Polecenie alt-v przełączy edytor do trybu vim, co zostanie oznaczone za pomocą zmiany koloru tła (na ciemnoniebieski):

tryb edytora vim
Tryb edytora tekstowego vim (oznaczony za pomoą ciemnoniebieskiego tła).

Ponowne naciśnięcie alt-v przywróci edytor do trybu podstawowego.