Verovio Humdrum Viewer (VHV) to edytor muzyczny działający online w przeglądarce internetowej. VHV za pomocą swojego interfejsu pozwala na interaktywne renderowanie partytury na podstawie pliku w formacie Humdrum znajdujacych się na stronie https://verovio.humdrum.org. Zobacz także stronę Jak zacząć aby zapoznać się z samouczkami dotyczącymi używania interfejsu VHV, lub przeglądnij strony dokumentacji za pomocą menu bocznego lub nawigacji na górze strony. Strony pomocy zostały ułożone według tematów:

Interfejs użytkownika
Opis interfejsu VHV oraz sposobów jego używania.
Komendy
Lista skrótów klawiaturowych pozwalających na interakcję z interfejsem VHV.
Edytowanie graficzne
Opis działań pozwalających na edytowanie notacji muzycznej w edytorze graficznym.
Filtry
Filtry, które po zastosowaniu modyfikują dane.
Zasoby
Opis muzycznych zasobów dostępnych online, które mogą być użyte w VHV.
Kodowanie Humdrum
Tematy związane z różnymi aspektami zapisu muzycznego w składni Humdrum, w większości bezpośrednio powiązane z możliwościami VHV. Zobacz stronę Jak zacząć aby zapoznać się z interaktywnym samouczkiem dotyczącym kodowania muzyki w formacie Humdrum. Bardziej szczegółowa dokumentacja formatu znajduje się na stronie Humdrum documentation.
mojeVHV
Instrukcje i przykładowe użycia programu Verovio i Humdrum w Twoich własnych projektaach.
Utrzymanie
Tematy związane z tworzeniem i utrzymaniem tej strony.
Indeksy
Lista stron według kategorii tagów.

Współtwórcy

Craig Stuart Sapp
Twórca
Alex Morgan
  • algorytmy do oznaczania dysonansów za pomocą filtra dissonant
  • definicje zawieszeń kadencyjnych w filtrze cint
Piotr Szyngiera

Nie-programiści mogą uczestniczyć w projekcie poprzez zgłaszanie błędów oraz zapotrzebowania na nowe opcje dla interfejsu VHV. Raporty błędów dla filtrów powinny być zgłaszane do humlib, a raporty błędów oraz poprawki do edytora graficznego do verovio. Większa część stron dokumentacji VHV posiada przyciski, które mogą być użyte w celu poprawiania literówek lub dodawania treści, przez osoby posiadająceo konto na Githubie.

Główne składniki oprogramowania

verovio
Oprogramowanie renderujące w C++ (z wykorzystaniem formatu MEI, pozwalające na import plików w formacie Humdrum oraz MusicXML z możliwościę eksportu do formatów SVG oraz MIDI)
humlib
Narzędzia C++ do konwertowania i analizy muzycznej (z wykorzystaniem Humdrum, z możliwością importu z formatów MusicXML oraz MEI oraz eksportu do MEI i MIDI)
edytor ace
Edytor tekstowy w JavaScript

Instytucjonalni partnerzy projektu

Projekty korzystające z VHV

Po przygotowaniu składu nutowego w VHV może on zostać wykorzystany do przeprowadzenia analizy za pomocą narzędzi komputerowych, jak np. Humdrum Tools, oraz wyświetlania notacji muzycznej na stronach internetowych za pomocą wtyczki Humdrum notatio.

Przykładowo, w projekcie Josquin Research Project (JRP) użyto zarówno wtyczki “Humdrum notation” w celu wyświetlenia incypitów muzycznych na stronach poszczególnych kompozycji, jak i w celu generowania przykładowych partytur z bazy JRP na stronie głównej. Ponadto, niektóre z narzędzi analitycznych zostały zaimplementowane online za pomocą VHV. Jednym z przykładów może być filtr dissonant, który automatycznie wyświetla dysonanse. Na stronach poszczególnych kompozycji jak np. ta w projekcie JRP znajdują się przyciski oznaczone jako “Dissonant”, które przekierowują do VHV ładując wskazane dane do edytora oraz wykonując analizę dysonansów za pomocą VHV.

Pliki znajdujące sie na innych stronach internetowych mogą zostać automatycznie załadowane do VHV poprzez wpisanie odpowiedniego adresu URL w parametrze CGI file. Na przykład poniższy link do VHV:

https://verovio.humdrum.org/?file=https://raw.githubusercontent.com/craigsapp/beethoven-piano-sonatas/master/kern/sonata14-1.krn

pozwala pobrać spod adresu URL dane Humdrum pierwszej części Sonaty księżycowej Beethovena:

https://raw.githubusercontent.com/craigsapp/beethoven-piano-sonatas/master/kern/sonata14-1.krn

Poniższa partytura stanowi część repozytorium Github zawierajacego sonaty Beethovena:

https://github.com/craigsapp/beethoven-piano-sonatas

które są dostępne z pozimu menu pomocy w interfejsie VHV (znak pytajnika w prawym górnym rogu na stronie VHV).