Sekcja zatytułowana Edycja graficzna została dodana do menu bocznego dokumentacji. Sekcja opisuje w jaki sposób za pomocą edytora graficznego można zmieniać zawartość kodu Humdrum w edytorze tekstowym.

Aktualnie sekcja opisuje sposoby edycji wysokości dźwięków oraz łuków frazowych.