Łuki frazowe można edytować w oknie edytora graficznego. Łuk można dodać klikając na nutę a następnie stosując skrót klawiszowy s, który dodaje łuk od aktywnej nuty do kolejnej. Wpisanie liczby w przedziale od 2 do 9 przed zastosowaniem skrótu s pozwoli dodać odpowiednio dłuższy łuk.

Łuki mogą być edytowane także po dodaniu w edytorze graficznym.